Home
Předchozí ročníky
Zakládací listina
Galerie
plk. Josef Balejka
plk. František Loucký
Další osobnosti
Kontakty
Fórum

Zakládací listina Valašského klubu plastikových modelářů


Dne 8.1.2004 bylo rozhodnuto na ustavující schůzi o založení VKPM. Zakládající členové klubu se dohodli na následujících zásadách fungování klubu:

1. Členové klubu budou společně vystupovat a reprezentovat Valašsko, Brumov - Bylnici na všech modelářských akcích jako členové VKPM.

2. Demokraticky byli zvoleni:

PŘEDSEDA KLUBU - Ing. Hladík Ladislav
JEDNATEL KLUBU - Novák Josef
POKLADNÍK-ÚČETNÍ - Novák Josef
PŘEDSEDA RK - Hořák Pavel

3. Sídlo klubu na adrese:

Valašský klub plastikových modelářů
Pluskalova 958, Brumov - Bylnice 763 31

e-mail: hladik.lada@gmail.com
telefon: 577 330 288, mobil: 732 868 557

4. Bude založen společný účet, se kterým mohou disponovat: předseda, jednatel a pokladník klubu.

5. Hlavní náplň klubu: plastikové modelářství, organizace soutěže

6. VKPM je volné sdružení plastikových modelářů, jejichž cílem je prezentace plastikových modelů letadel,bojové techniky, lodí apod. na soutěžích a tím podchycení zájmu veřejnosti o historii a plastikové modelářství.

7. Zakládající členové klubu:

Ing. Hladík Ladislav
Novák Josef
Bačo Antonín
Hořák Pavel
Novák Václav
Bačo Antonín ml.
Špalek Jiří
Frait Radovan
Stejskal Pavel

Čestný člen:

Zasloužilý vojenský letec, plukovník letectva Josef Balejka

8. Členem klubu se může stát každý občan ČR, který souhlasí s těmito zásadami fungování klubu a zaplatí členské příspěvky na daný rok.

9. Povinností předsedy, jednatele a pokladníka je jednat v zájmu klubu a předkládat minimálně 1x za rok zprávu o stavu účtu, příjmech a výdajích za uplynulé období.

10. Každý člen klubu obdrží členský průkaz klubu a zakládací listinu VKPM.

V Brumově - Bylnici 8.2.2004

© od 2004 Antonín Bačo ml.